Neyi aramak istemiştiniz?

Spor – Sanat

Spor - Sanat

---

Final Akademi Anadolu Liseleri’nde öğrencilerin spor branşlarıyla ilgili temel becerilerini geliştirmek hedeflenirken, sporun sağlığa yararlarını kavrayarak serbest zamanlarını spor faaliyetleriyle değerlendirmeleri de amaçlanır. Spor etkinliklerinde öğrencilere aynı zamanda takım olma duygusu, görev ve sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme, kendine güven duyma, yerinde ve çabuk karar verebilme, dostça oynama ve yarışma, kazananı takdir etme özellikleri kazandırılmaya çalışılır.

Sanatsal çalışmalarda da öğrencilerimize estetik duyarlılık ve yaratıcı bir düşünce yapısı kazandırmak, zihinsel- algısal yeteneklerini geliştirmek ve görsel değerler hakkında bilgilendirmek amaçlanır. Her öğrenci kişisel gelişimi ve eğilimi doğrultusunda sanatsal çalışmalar yapmaya yönlendirilerek yaratıcılıklarını ortaya çıkarma fırsatı sunulur.